>

השוואת מחירי ביטוח רכב

. ביטוח רכב הינו תחום דינאמי , מחירי הביטוח נקבעים ע"פ מספר חברות ביטוח
. חברות הביטוח קובעות את המחירים ע"פ סטיסטיקת הגניבות והתאונות אצלהן
מסיבה זו המחירים עשויים להישתנות כל חודש במידה ניכרת ולכן חשוב כל כך לערוך מיכרז ביטוח בין המבטחים השונים