>

סוגי ביטוח רכב הקיימים בשוק

ביטוח מקיף: ביטוח מקיף מכסה נזקי גניבה ותאונה הן לך המבוטח והן לצד השני במידה וקיים
חשוב מאד בשיחה עם סוכן הביטוח לוודא מה גובה ההשתתפות עצמית , האם העלות כוללת כיסויים נוספים כגון רכב חלופי בעת שהרכב נגנב/נפגע וכיסוי גרירה בעת הצורך

ביטוח צד ג: ביטוח זה מכסה רק את הנזק שאתה עלול לגרום לצד ג,ביטוח צד ג לא יפצה אותך על נזקים שנגרמו לרכבך זהו ביטוח מומלץ לרכבים זולים בלבד

ביטוח חובה: ביטוח חובה מפצה אותך בגין נזקי גוף בלבד זהו כאמור ביטוח חובה ובעת שיחה עם סוכן הביטוח יש לוודא האם המחיר כולל את ביטוח החובה